רקיע מודעין

ייעוד הפרויקט:

הקמת מגדל משרדים ומסחר ע”ג קומת חניון בשטח של 23,000 מ”ר. בנית שלד, בינוי, עבודות גמר בשטחים ציבוריים, גמר חזיתות, מערכות אלקטרומכניות ועבודות פיתוח.

הפרויקט בוצע בין השנים 2018-2020

היזם: איילה אגם
אדריכלות: פבלו אלטמן
ניהול ופיקוח: ע.יפה ניהול פרוייקטים
קונסטרוקטור: אבנר איזדיאן

לוגו ברוש