קניון איילון | רמת גן

ייעוד הפרויקט:

תוספת קומת מסחר חדשה בשטח כללי של 12,000 מ”ר על גבי גג קניון קיים. ביצוע עב’ שלד, בינוי, עבודות קונסטרוקצית פלדה מורכבות וגמרים תוך שמירה על פעילות תקינה של הקניון הקיים.

הפרויקט בוצע בין השנים 2014-2015

היזם: קבוצת עזריאלי
אדריכלות: משה צור אדריכלים
ניהול ופיקוח: טופ הנדסה
קונסטרוקטור: ש רמי בלס מהנדסים

לוגו ברוש