ייעוד הפרויקט:

תוספת 2 קומות מסחר ומפלס חניונים בשטח כולל של 29,000 מ”ר – הכולל 18,000 מ”ר של חניונים ו- 11,000 מ”ר שטחי מסחר ושטחים ציבוריים.
הפרויקט כלל תוספת 2 קומות מסחר, תוספת מפלס נוסף של חניונים מקונסטרוקצית פלדה על ידי חלוקת גובה בחניונים קיימים. בנית שלד, בינוי, עבודות גמר בשטחים ציבוריים, גמר חזיתות ועבודות פיתוח. עבודה מורכבת תוך שמירה על פעילות שוטפת וסדירה של הקניון על כל שטחי המסחר והחניה הקיימים.

הפרויקט בוצע בין השנים 2016-2018

היזם: שיכון ובינוי / חב’ הראל
אדריכלות: יסקי מור סיוון, אדריכלים
ניהול ופיקוח: וקסמן גוברין גבע בע”מ
קונסטרוקטור: ש. בן אברהם מהנדסים