קניון עיר ימים נתניה

ייעוד הפרויקט:

הרחבת קניון עיר ימים נתניה, הכפלת שטח החניון התת קרקעי והקמת מגדל משרדים בשטח כולל של 39,000 מ”ר
הפרויקט כלל תוספת 2 קומות מסחר, תוספת מפלס נוסף של חניונים מקונסטרוקציית פלדה על ידי חלוקת גובה בחניונים קיימים. בנית שלד, בינוי, עבודות גמר בשטחים ציבוריים, גמר חזיתות ועבודות פיתוח. עבודה מורכבת תוך שמירה על פעילות שוטפת וסדירה של הקניון על כל שטחי המסחר והחניה הקיימים.

הפרויקט בוצע בין השנים 2016-2018

היזם: שיכון ובינוי / חב’ הראל
אדריכלות: יסקי מור סיוון, אדריכלים
ניהול ופיקוח: וקסמן גוברין גבע בע”מ
קונסטרוקטור: ש. בן אברהם מהנדסים

לוגו ברוש